สวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรคเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ไทย
 • |
 • ENG
 • บทความ
  ศึกษาสวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรค
  บทความ
  การทำยาดมโบราณ
  บทความ
  ดัดตนรักษาสุขภาพ
  บทความ
  การนวดตนเอง
  เข้าร่วมงานกีฬาไตรเวชเกมส์ครั้งที่4...
  เข้าร่วมงานกีฬาไตรเวชเกมส์ ครั้งที่ 4
  อ่านต่อ...
  ศึกษาดูงานณโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยสกลนครหลวงปู่แฟ...
  ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท
  โครงการวิจัยกกัญชา
  ฮือฮาแพทย์แผนไทยใช้หนามหวายบ่งรักษาโรค
  แนะนำวิทยาลัยSCPHPL
  แนะนำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผน